Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000
Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net


Husband: Kazimierz Lisiewicz
Born: 05.08.1906 at: Lwów Married: at: Died: 25.03.1944 at: Kair, Egipt Father:Kazimierz Lisiewicz Mother:Helena Lisiewicz Other Spouses:
Wife: Szczęsna Lisiewicz
Born: .09.1916 at: Zborów Died: at: Father:imię Kurmanowicz Mother:imię Kurmanowicz Other Spouses:

HOME | EMAIL | SURNAMES |


Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net

Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000 on 23 March 2002